✓     De volgende werkdag verzonden

✓     Zaterdaglevering op afspraak

✓     Biologische wijnen

Privacybeleid

Nederlandse Wijnboer (Oenophore), gevestigd op Englaan 83, 3956VN, te Leersum en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30075452.

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de AVG (GDPR).

Over ons

De website www.nederlandsewijnboer.nl wordt beheerd door de familie van Ginkel. De familie van Ginkel is de verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens zijn:
Dirk van Ginkel
Englaan 83
3956VN Leersum
KVK: 30075452

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u ons contactformulier invult, een account aanmaakt op onze website, een product aanschaft of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • (Persoonlijke) website
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Woonplaats
 • IP-adres
 • Gebruikersnaam

Waarom slaan we uw gegevens op?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Om u van een reactie te kunnen voorzien nadat je een (contact)formulier hebt ingevuld
 • Om u onze nieuwsbrief toe te sturen nadat u zich daarvoor heeft ingeschreven
 • Voor het analyseren van statistieken en trends in het bezoekgedrag
 • Als u producten bij ons aanschaft

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.


Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van eventuele advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer.

Advertentiecookies:

Met uw toestemming gebruiken wij cookies om advertenties beschikbaar te stellen. Deze cookies zorgen ervoor dat u relevantere advertenties te zien krijgt.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vindt u hier.

Google Analytics:

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen:

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen uw persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons CRM-systeem en boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@nederlandsewijnboer.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.